Várjon kérem ...
Legfrissebb
Legolvasottabb  
 
Tartalom minta
Do not fill this:

Tartalom minta:

2.3 ADR 2013.: változások a veszélyes áruk közúti szállításában

2013.03.04, Nemeskey Károly, : Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Akik veszélyes árukkal foglalkoznak, jól tudják, hogy kétévente a nemzetközi előírások módosításaival kell számolni. Itt az ADR 2013, a RID és ADN 2013. Jelentős módosultak az IMDG–Code (Amdt. 36-12) előírásai is, igaz ezek csak 2014.01.01-től válnak kötelezővé. A légi közlekedésben az IATA-DGR 54. rev. kiadása a meghatározó. A teljesség kedvéért meg kell említeni az ICAO-TI 2013-2014-es változatát is.

Ebben a tájékoztatóban alapvetően az ADR előírásainak a főbb változásai kerülnek bemutatásra. Azonban, tekintettel arra a tényre, hogy a 2013-as módosítások nagyobbik része az UN Ajánlások (OrangeBook) 17. rev. kiadásához történő illesztésből áll, a RID és ADN valamint a többi – fent említett – előírás vonatkozásában is követni lehet a változásokat. Természetesen az ágazat specifikus módosítások és a részletek már eltérnek egymástól.

A módosítások bemutatása alapvetően az ADR A és B Mellékletének szerkezeti felépítését követi. Vannak azonban olyan változások, melyek lényege a szerkezeti felépítést követve nem mutatható be kellő módon.Ilyen esetekben a módosítások szakmai egységekbe tömörítve kerülnek összefoglalásra.

Az új ADR nemzetközi forgalomban 2013. január 1-jétől hatályos. Ugyanakkor 2013. június 30-ig lehetőség van a régi előírások alkalmazására is. Az EU szabályozás ugyanilyen dátumokkal teszi kötelezővé a tagállamok számára az ADR 2013 bevezetését (lásd 2012/45/EU direktívát). Ez azt jelenti, hogy Magyarországon is legkésőbb 2013. július 1-jétől kezdődően alkalmazni kell az ADR 2013 előírásait. Az "ADR törvényt" az illetékes minisztérium készíti elő.
... 
minta vége 
...

 

A hozzáférés csak a jelen veszélyes áruk szállításával és tárolásával kapcsolatos kiadványunk előfizetőinek lehetséges.

A tartalom megtekintéséhez elő kell fizetnie szolgáltatásunkra.

Amennyiben Ön már előfizetője szolgáltatásunknak:

=> akkor lépjen be a főoldalon felhasználó neve és jelszava segítségével! 

Az online szakkönyv központi részét akoltó fejezet a legfontosabb veszélyes árukra vonatkozó szállítási ismereteket tartalmazza a legújabb ADR hatályos előírásainak megfelelően. Egyedülálló részletességgel tárgyalja a veszélyes áruk közúti, vasúti, légi, tengeri, folyami és belvízi szállításának szabályait a vonatkozó nemzetközi előírások jegyében, részletezve a szabályozások által gyakorlatban megkövetelt feladatokat.